Bio

Scroll down for norwegian bio

Georg Buljo

(born in 1969 in Oslo, Norway) is a singer, musician, multiinstrumentalist, composer and producer.

He studied at the Norwegian Academy of Music in Oslo while starting the experimental alternative rock band Locomotives which was his fulltime profession from 1994 untill 2000. Locomotives toured heavily USA and Norway and played support for acts as The Cure, David Bowie, Supergrass and The Allman Brothers. Locomotives released a string of EP´s and three full-length albums, plus one album under the bandname Amundsen (2001).

Georg Buljos collaboration with Niko Valkeapää started in 1995 but the project escalated with the Spellemann (Norwegian Grammy) awarded album «Niko Valkeapää» in 2003. Buljo and Valkeapää have done five highly acclaimed albums and are working live as a duo and in different band constellations.

Buljo has always been interested in music that normally goes under the radar of commercial radio. His facination for traditional music in general, and Saami/Norwegian in particular, has been there from the start, growing up with Saami father and Norwegian mother.

Georg Buljo has a focus on human communication through his music and he thinks that song, melodies and rhythms are some of the most important ways to do this.

On the ground of Saami and Norwegian tradition Buljo builds his music and works close to the most basic musicianship and expression of human moods and feelings.

Saami cultural heritage is the keystone to his musicmaking and the yoik is the pillar in his vocal expression.

Solo Album
He has released one solo album «Saxapahaw» (2011) and has produced and contributed to a string of recordings for Scandinavian artists in many different genres, including traditional, folk and pop. As a result of this he is five times winner og Spellemann, the Norwegian Grammy and has another four nominations.

Sideman, musician and composer
As a sideman, musician and composer Buljo has made himself a reputation and a career for over twenty years but since 2010 he has focused more on his own projects and the yoik/vocals. On his debut album «Saxapahaw», named after a North-American native tribe, he explores and experiments with his Saami musical heritage. His vocal style tends to lean towards yoik (joik), the traditional Saami way of singing, and one of the oldest vocal traditions in Europe. Buljo mixes the yoik with different musical influences from all around the world and the music focuses on deep drones, soundscapes, framedrums and sounds from different percussion- and stringed instruments.

Commissoned work
Georg Buljo has composed commissoned work, and -concerts with his own bands and also explored the Saami vocal possibilities with Mari Boine Trio in additional to playing guitars and percussion. He plays in Mari Boines bands, tours with the Saami singer/poet Niko Valkeapää, has his own label Duippidit with focus on Saami music and runs a recording studio in Oslo, Norway.

Producer
As a producer Buljo has worked with Nordic artists such as Mari Boine, Niko Valkeapää, Lars Ánte Kuhmunen, Lars Bremnes, Johan Anders Bær, Kirsten Bråten Berg, Biret Risten Sara to name a few. Georg Buljo has also composed music for film, TV, theatre and dance.


Georg Buljo

Født 1969 i Oslo, er sanger, gitarist, multiinstrumentalist, komponist og produsent.

Han har sluppet et soloalbum «Saxapahaw» (2011) og har produsert og spilt på en mengde innspillinger for skandinaviske artister innen en rekke genre, blant annet folkemusikk, viser og pop. Dette har resultert i fem ganger Spellemann og ytterligere fire nominasjoner.

Som sidemann, musiker og komponist har Buljo skapt seg en lang karriere men siden 2010 har han fokusert mer og mer på egne prosjekter og joik/vokal. På hans solo debut album, «Saxapahaw», navngitt etter en nord-amerikansk indianerstamme, utforsker han de vokale uttrykkene fra den samiske musikalske kulturarven og beveger seg i retning en av de eldste vokalformene i Europa, joiken. Buljo blander joik med musikalske influenser fra alle verdens hjørner med fokus på dype droner og lydlandskaper, rammetrommer og lyder fra forskjellige perkusjons- og strengeinstrumenter.

Georg Buljo har gjort bestillingsverk og -konserter med sitt eget band men også utforsket vokale samarbeid med Mari Boine Trio i tillegg til gitar og perkusjon. Han jobber også i Boines større band, turnérer med den samiske sangeren og poeten Niko Valkeapää, har eget musikkselskap Duippidit med fokus på samisk musikk og driver lydstudio i Oslo.

Han studerte ved Norges Musikkhøgskole i Oslo mens han startet det eksperimentelle rockebandet Locomotives som var fulltids aktive i perioden 1994 til 2001. De turnérte tungt i USA og Norge og varmet opp for artister som The Cure, David Bowie, Supergrass and The Allman Brothers. Locomotives ga ut en hel rad med EP´er og tre fulllengde album, i tillegg til en plate under bandnavnet Amundsen (2001).

Som produsent har Buljo blant annet jobbet med Niko Valkeapää, Mari Boine, Lars Ánte Kuhmunen, Lars Bremnes, Johan Anders Bær, Kirsten Bråten Berg, Biret Risten Sara og Eli Storbekken. Han har også komponert musikk for film, TV, teater og danseforestillinger.

Georg Buljos samarbeid med Niko Valkeapää begynte i 1995 men satte fart med albumet «Niko Valkeapää» i 2003. For denne platen mottok de Spellemann i «Åpen Klasse». Buljo og Valkeapää har sammen utgitt fem kritikerroste album.

Buljo har alltid vært interessert i musikk som normalt går under radaren til kommersielle radiostasjoner. Hans fasinasjon for tradisjonsmusikk generelt og samisk/norsk kultur spesielt har vært der fra begynnelsen av siden oppveksten med samisk far og norsk mor.

Buljo er opptatt av grunnleggende mellommenneskelige måter å kommunisere på. Sang, melodier og rytmer er noen av de viktigste sådane.

På denne grunnmuren av samisk og norsk tradisjonen bygger Buljo sin musikk og rører dermed ved noe basisk ved musikkutøvelse og formidling av menneskelige grunnstemninger og følelser.

Samisk kulturarv er grunnleggende i hans musikkformidling og joiken ligger i bunnen av hans vokalutøvelse.